เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
โทร : 092-3748777
นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
โทร : 092-3748777
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง
โทร : 089-5812845
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง
โทร : 089-5812845
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสำโรง เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ใดโอกาส หลักสูตรการทำกระเป๋าจากเศษผ้า ในวันที่ วันที่ 27 มิถุนายน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี [26 มิถุนายน 2566]
12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรง นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง นำทีมอำเภอลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ความสะดวกในการลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น Thai D เพื่อสร้างการรับรู้แอพพลิเคชั่นThai D [12 มิถุนายน 2566]
8 มิถุนายน 2566 นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอสำโรง ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมเสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ... [8 มิถุนายน 2566]
ในห้วงวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง มีแผนออกประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี [6 มิถุนายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 249
เดือนนี้3,054
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)26,442
ทั้งหมด 175,503


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลสำโรง