messager
 
เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
โทร : 092-3748777
นายสมศรี สิมาวัน
นายกเทศมนตรีตำบลสำโรง
โทร : 092-3748777
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง
โทร : 089-5812845
นายอาคม ธนูทอง
ปลัดเทศบาลตำบลสำโรง
โทร : 089-5812845
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2567 [9 กรกฎาคม 2567]
การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข [24 มิถุนายน 2567]
เปิดใช้ถนนที่สร้างแล้วเสร็จตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178 บ้านห่องยูง หมู่ที่ 4 ตำบลบอน อำเภอสำโรง...[21 มิถุนายน 2567]
ขอต้อนรับคณะกรรมการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[18 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
สื่อประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการE-Service
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview20

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
การให้บริการและการปฏิบัติงาน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder คู่มือประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 83
เดือนนี้1,637
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,311
ทั้งหมด 247,414


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× เทศบาลตำบลสำโรง