เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง ขอเชิญร่วมดําเนินการตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสำโรง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง ขอเชิญร่วมดําเนินการตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสำโรง grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสำโรง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
photo รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวน เชียร์ " ลด ละ เลิก เหล้า" และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเงื่อนไขเลขที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแคน หมู่ที่ ๘ - บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดกาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview315
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview296

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× เทศบาลตำบลสำโรง