ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี