เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลสำโรง