messager
 
เทศบาลตำบลสำโรง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 61
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 18
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 90
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 395
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 337
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลสำโรง