ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง