ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง