ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 7330 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง