ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแอร์รถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง