ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother MFC - J๒๓๓๐ DW จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง