ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 425 ลบ.ม.เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง