ช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียนและติดต่อศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลสำโรง  
เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  ขอเผยแพร่และประขาสัมพันธฺ์ช่องทางในการติดต่อศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลสำโรง  ดังนี้
 
1. ติดต่อด้วยตนเองที่เทศบาลตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
2. ติดต่อทางไปรษณีย์ที่ เทศบาลตำบลสำโรง หมู่ 9 บ้านบูรพา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
3. ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-251-531
4. ติดต่อทางโทรสาร   หมายเลข 045-252-873
5. ติดต่อทางเว็บไซต์ http://www.localsumrong.go.th/
 

 

 

Additional information